Orsaker till och typer av däckskada


Däck kan bli skadade av flera anledningar, och det kan ske utan att föraren omedelbart är medveten om att det finns ett problem. De vanligaste typerna av skador är punkteringar, skärskador, sammanstötningar, sprickor, utbuktningar och ojämnt slitage. I det här avsnittet förklarar vi tecknen och symptomen för att hjälpa dig att diagnostisera problem och ger några användbara tips om hur du undviker att skada överhuvudtaget uppstår.

Identifiera ojämnt slitage

Det finns flera typer av ojämnt slitage. De vanligaste varianterna är häl- och tåslitage, ensidigt slitage och slitage i mitten. Här förklarar vi hur och varför de uppstår.

a. Häl- och tåslitage

Häl- och tåslitage är ett mönster som orsakas av normal användning och normala upphängningsinställningar. Det är den utvändigt synliga (och hörbara) yttringen av olika vridningskrafter som har verkan på slitbanan. Låt oss gå lite mer på djupet med slitbanans utformning för att förklara detta närmare.


Slitbanans räfflor och mönsterkanaler är av avgörande betydelse för att garantera säkerhet på fuktiga och översvämmade vägar. I synnerhet med lågprofildäck behövs en större procentandel tomrum i slitbanan för att fördela vattnet och förbättra skyddet mot vattenplaning. Korsgående räfflor för vattendränering har formen av fristående block i skulderområdet. Dessa skulderblock kan slitas till ett häl- och tåmönster till följd av rullningsrörelser under vissa användningsförhållanden.

Dessa användningsförhållanden omfattar:

  • Långa resor i jämn hastighet på raka vägar.
  • En återhållsam körstil.
  • Upphängningsgeometrins inställning och hjullutning.

Medan däcket rullar på vägen deformeras de fristående blocken då de närmar sig däckets kontaktyta och de komprimeras när de vidrör asfalten. När de inte längre har kontakt med vägen fjädrar dock blocken tillbaka till sin ursprungliga form och i samband med det skavs de mot ytan. Resultatet är ett slitagemönster på blockets utlöpande kant och det är mer sannolikt att det förekommer på hjul som inte tidigare har använts. 

En mindre mängd slitage med häl- och tåmönster är rimligt och har inga märkbara effekter på körkomforten. Om slitaget är mer omfattande kan dock mer specifika problem ligga bakom. Detta inkluderar felaktig pumpning, alltför stor toe-in samt användning som ger upphov till lite slitage.



b. Slitage i mitten

Detta slitagemönster kan du hitta på hjul som använts på bilar med kraftiga motorer. Höga åtdragningsnivåer som uppstår

 under kraftig acceleration, i stadstrafik med stopp och starter eller vid acceleration efter att ha väntat vid trafikljus, kan snabbt öka slitaget på slitbanans mitt. Till och med vår tids fordon i mellanklassen har moderna motorer som kan alstra höga vridmomentsnivåer och åstadkomma omfattande slirning.


c. Ensidigt slitage

Den största orsaken till ensidigt slitage beror på felaktig axelgeometri. Avvikelser kan utvecklas med tiden och är följden av att man till exempel kör över en

 trottoarkant.

Att sänka höjden på ett fordon i samband med lågprofildäck kan också påverka hjulinställningen till det sämre. Under körning har ändrade upphängningsarmar en tendens att få hjulinställningen att avvika från den specificerade positionen. Problemet kan förbigå förare eftersom hjulinställningsvärdena fortfarande kan ligga inom toleransgränserna när de mäts i en statisk position på en bänk för axelmätning. Tillverkarens inställningsdata gäller dock för fordon i levererat skick och inte nödvändigtvis för personligt ombyggda bilar. Därför kan följden bli en ökning av ej likformigt slitage på slitbanan.

Om ett fordons hjul är felinställda kan en kvalificerad specialist rätta till avvikelsen genom att ställa in hjulen på nytt.


Identifiera ett brott på grund av en sammanstötning eller en utbuktning

Ett brott på grund av en sammanstötning är en skada på däckstommen efter det att däcket kommit i kontakt med vissa hinder. En tydlig yttre utbuktning på däckets sidovägg tyder på förstörda korder inuti däckstommen.

Skador av detta slag orsakas vanligen genom att man kör över föremål – till exempel trottoarkanter eller farthinder – med för hög fart eller i fel vinkel. Om däckstommen utsätts för alltför stora påfrestningar leder det till att enskilda korder brister. Skadans exakta omfattning kommer att bero på hastigheten och vinkeln vid sammanstötningen samt hindrets storlek. Försiktiga bilförare kan vanligtvis undvika denna typ av skada såvida inte ett hinder plötsligt uppenbarar sig framför ett fordon och de inte kan styra runt det.

Om sådana skador ignoreras ökar risken för däckfel någon gång i framtiden, antingen genom delaminering av slitbanan och skikten eller genom att däckets sidovägg brister.

Ett brott på grund av en sammanstötning förväxlas ibland med en fördjupning i sidoväggen, men det är inte samma sak. Som vi förklarar nedan är gropar eller fördjupningar i sidoväggen ingen anledning till oro.
 

Identifiera en fördjupning i sidoväggen

Sidoväggen på ett däck är inte alltid perfekt jämn. Ibland förekommer gropar och fördjupningar som kan kräva en mer detaljerad inspektion för att orsakerna ska kunna fastställas. Det som är väsentligt att känna till är att fördjupningar är ofarliga och inte inverkar på vare sig körningen eller säkerhetsegenskaperna. Groparna är ytliga. 

Fördjupningar i däcket förklaras bäst med följande liknelse: Föreställ dig att du knyter ett snöre runt en uppblåst ballong och sedan försiktigt drar åt snöret. Om ballongen är däcket är snöret de inbäddade stomkorderna som döljs av gummit. Dessa korder ger däcket dess styrka och stabilitet och överför styr- och bromskrafter under körning. 

Vid tillverkningen av ett däck – eller rättare sagt vid konstruktionen av däckstommen, som stålbandet och slitbanan är fästa vid – förekommer ofta en eller två överlappningar i däckstommen. Det är denna överlappning som ibland syns som en fördjupning efter det att däcket har monterats och pumpats. 

Om du hyser tvivel bör du dock låta en kvalificerad däckspecialist kontrollera fördjupningarna i sidoväggen.

Identifiera en skärskada


Skärskador är resultatet av yttre påverkan som dåliga vägförhållanden, utskjutande karossdelar eller vassa främmande föremål som stenar eller glas. Om du upptäcker en skärskada på däckytan bör du uppsöka din lokala däckhandlare och omedelbart få dina däck kontrollerade av en expert.

Förklaring av punkteringar

Punkteringar är följden av vassa föremål på vägen – till exempel spikar, skruvar eller krossat glas – som tränger genom däckets yta. Om punkteringen är tillräckligt


 djup kan däcket börja tappa lufttryck. Om du upptäcker att ett eller flera av dina däck kontinuerligt tappar tryck eller om du hittar en spik eller skruv inbäddad i slitbanan ska du uppsöka din lokala däckspecialist snarast möjligt för att få dem reparerade.

Så här förhindrar du skada

Skifta däckens position på bilen med jämna mellanrum (såvida inget annat rekommenderas av fordonstillverkaren) för att befrämja jämnt däckslitage. Däckens position ska roteras, till exempel vid byte mellan sommar- till vinterdäck.

Genom att med jämna mellanrum flytta hjulen från drivaxeln till den axel som inte är drivande kan förarna förvänta sig att få ett likformigt slitagemönster på samtliga däck. Som alltid ska dock fordonstillverkarens rekommendationer följas.

Om du hamnar i en situation där du måste köra över ett hinder på vägen ska du närma dig detta långsamt och i så rät vinkel som möjligt. Efteråt ska du kontrollera dina däck med avseende på yttre skador som skärskador, sprickor eller utbuktningar. Undvik även aggressiv körning på obelagda vägar.

Ingen bil vald
Välj en bil
Quickview kunde inte laddas.