Energideklaration

Energimärkning av däck till personbilar, lastbilar och bussar. Märkningen visar bränsleeffektivitet, väggrepp vid vått väglag och buller. Alla omfattade däck som säljs i Europa ska ha den här märkningsdekalen. Energimärkningen gör att det blir lättare för konsumenterna att jämföra olika däck.

Den nya däckmärkningen för personbilar och lätta lastbilar - enligt EU-direktiv nr. 1222/2009 - träder i kraft den 1 november 2012.

  • Denna nya bestämmelse kommer att ge konsumenterna mycket bättre information om däcksäkerhet (på vått underlag) och däckets miljöpåverkan (rullmotstånd och ljud utanför bilen).
  • De symboler som används för märkningen kanske du redan känner igen eftersom de även används för hushållsapparater och sedan en tid tillbaka även för nya bilar - men vilka är fördelarna för konsumenten?


DÄCK SOM INTE SKA VARA ENERGIMÄRKTA

Det finns däck som inte omfattas av reglerna om energimärkning tex: dubbdäck, regummerade däck, reservdäck för temporärt bruk och begagnade däck.


HUR PÅVERKAR ENERGIMÄRKNINGEN VINTERDÄCK?

Läs mer på Nokians hemsida. Klicka här »
Läs mer om Energimärkning på Energimyndighetens hemsida. Klicka här »

Våtgrepp (bromsförmåga)

Ett mått på däckets bromsförmåga på våta vägar. Våtgreppet klassificeras med hjälp av värden från A (högsta klassen) till F (lägsta klassen).

Våtgreppet är en viktig faktor att ta hänsyn till när du väljer nya däck. Däck med högre våtgrepp ger en kortare bromssträcka när du bromsar med full kraft på våta vägar.

VAD ÄR VÅTGREPP?

Våtgreppet är däckets förmåga att gripa tag i underlaget under våta förhållanden. EU-märkningen fokuserar bara på en enda aspekt av våtgreppet - däckets bromsförmåga på våta underlag.


HUR ANGES VÅTGREPPET?

Våtgreppet klassificeras med hjälp av värden från A till F:

  • A = högsta klassen
  • F = lägsta klassen

Klasserna D och G används inte för personbilar.VAD DE OLIKA KLASSERNA INNEBÄR

I en nödsituation kan några få meter innebära en skillnad på liv och död. Om föraren av en personbil bromsar maximalt från 80 km/h ger en uppsättning däck i A-klassen upp till 18 meter kortare bromssträcka än en uppsättning däck i F-klassen. *

Obs! Du bör alltid ta hänsyn till rekommenderade avstånd till framförvarande bilar vid körning.

*Mätt enligt de testmetoder som anges i Kommissionens förordning (EU) 1222/2009. Bromssträckorna kan variera beroende på körförhållanden och andra påverkande faktorer.

Värdena på etiketten används endast i illustrerande syfte. Värdena kan variera mellan olika däckserier och däckstorlekar.

Bränsleeffektivitet (rullmotstånd)


Ett mått på däckets rullmotstånd, vilket påverkar bränsleeffektiviteten hos ditt fordon. Anges med värden från A (högsta klassen) till G (lägsta klassen).

Visste du att däcken står för upp till 20% av din bils bränsleförbrukning? Genom att välja däck med en högre klassificering för bränsleeffektivitet kommer du längre på varje tank och minskar dina utsläpp av CO2-utsläpp.

VAD GÖR ETT DÄCK BRÄNSLEEFFEKTIVT?

Ett bränsleeffektivt däck kräver helt enkelt mindre energi för att rulla. Ett lättrullande däck ger en lägre bränsleförbrukning eftersom en mindre mängd energi än normalt slösas bort i form av friktion och värme. Du har säkert hört talas om däck med lågt rullmotstånd, vilket i princip innebär samma sak.


HUR ANGES BRÄNSLEEFFEKTIVITET?

Bränsleeffektiviteten anges i olika klasser från A till G med hjälp av en färgkodad skala:

  • A (grön) = den högsta klassen för bränsleeffektivitet
  • G (röd) = den lägsta klassen för bränsleeffektivitet

D-klassen används inte för personbilar.

VAD DE OLIKA KLASSERNA INNEBÄR

Skillnaden mellan bränsleeffektivitetsklasserna A och G kan innebära en minskning av bränsleförbrukningen med upp till 7,5%. Uttryckt i faktiska värden innebär det att du sparar 6 liter bränsle per 1000 km genom att välja ett däck i bränsleeffektivitetsklass A i stället för ett däck i klass G.


VILKA YTTERLIGGARE FAKTORER PÅVERKAR BRÄNSLEEFFEKTIVITEN?

Kontrollera att däcken har rätt lufttryck för att få en optimal bränsleeffektivitet. Ett lågt lufttryck i däcket ökar dess rullmotstånd och påverkar däckets våtgrepp. Bilens vikt och din personliga körstil kan även påverka bränsleförbrukningen kraftigt. Energieffektiv körning, s.k. eco-driving, kan hjälpa dig att få en markant lägre bränsleförbrukning

Värdena på etiketten används endast i illustrerande syfte. Värdena kan variera mellan olika däckserier och däckstorlekar.Buller


Ett mått på det yttre buller som däcket genererar, angett i decibel. De tre svarta ljudvågemarkeringarna anger däckets bullerklass; från en våg (tyst) till tre vågor (bullrigt).

Däcken bidrar till det buller en förbipasserande bil genererar. Genom att välja däck med låga bullervärden minskar du din påverkan på den omgivande miljön.


VAD EU-MÄRKNINGEN AV DÄCKBULLER MÄTER

EU-klassen för däckbuller mäter det yttre däckbullret i decibel.


Bullerklass

Eftersom de flesta inte är bekanta med decibelvärden visas även bullerklassen. Detta visar däckets bullernivå i relation till de kommande europeiska gränsvärdena för däckbuller:

  • 1 svart våg: Tyst (3dB eller mer under det framtida europeiska gränsvärdet)
  • 2 svarta vågor: Rimlig (mellan det framtida europeiska gränsvärdet och 3 dB under)
  • 3 svarta vågor: Högljudd (över det framtida europeiska gränsvärdet)
VAD DE OLIKA KLASSERNA INNEBÄR

Ljudnivån i decibel mäts med hjälp av en logaritmisk skala. Detta innebär att en ökning med endast några få decibel motsvarar en stor skillnad i bullernivån. En ökning på endast 3 dB innebär därför en fördubbling av den bullernivå som ett däck avger.

Fundera över hur många tusen bilar som kör på våra vägar varje dag. Om alla dessa bilar hade haft däck med lägre bullernivåer; hur mycket tystare skulle inte vara samhällen och städer kunna vara?Värdena på etiketten används endast i illustrerande syfte.
Värdena kan variera mellan olika däckserier och däckstorlekar.

Ingen bil vald
Välj en bil
Quickview kunde inte laddas.